Pregledni
in jasni računi

Kot določa Stanovanjski zakon (SZ-1) položnice za obratovalne stroške in rezervni sklad ločujemo že ves čas svojega poslovanja. Gre za dve popolnoma ločeni zadevi tako v pravnem kot računovodskem opravilu.

Zakaj smo v letu 2016 razvili pregledne in uporabnikom jasne račune?

Sledimo potrebam etažnih lastnikov, kar je edino vodilo razvoja novosti v družbi UPRA-STAN. Ugotovili smo, da stanovalci in uporabniki v poslovnih stavbah velikokrat težko razberejo, katere skupne stroške v stavbi sploh plačujejo. Večkrat so želeli dodatna pojasnila o delitvi, vrsti in izvoru posameznih vrednosti. Z novimi položnicami smo uspeli pogosta vprašanja znižati za več kot 90 odstotkov, kar je potrditev, da smo uspeli ustreči zahtevam uporabnikov.

Grafični razdelilnik
stroškov

Prikazujemo barvni graf po glavnih skupinah stroškov, kot so obratovanje, vzdrževanje, zavarovanje, upravljanje, najemnine za skupne prostore in drugo. Posamezna skupina ima določeno svojo barvo, zato uporabnik hitreje prepozna vrsto stroška. Hitri pregled v trenutku poda jasno predstavo, kako so porazdeljeni stroški v skupni stavbi, saj poleg barvne različice v odstotkih prikaže še višino vrednosti posamezne glavne skupine stroškov.

Prikaz stroškov
za tekoče leto

Na prvi strani položnice poleg grafičnega razdelilnika prikazujemo vrednost stroškov po mesecih v celem letu. S takšnim prikazom lahko uporabniki in naši skrbniki, ki pripravljajo za stavbe mesečni obračun, spremljajo rast in padanje stroškov skozi različna obdobja. Nadzor nad stroški je izredno pomemben za načrtovanje in izvedbo letne racionalizacije. Usmerjeni smo k nižanju vrednosti obveznosti etažnih lastnikov, zato v sodelovanju z nadzornimi odbori oz. predstavniki etažnih lastnikov, dobavitelji in izvajalci stalno iščemo nove možnosti.

Nihanje
stroškov

Na mesečni položnici v odstotkih prikazujemo primerjavo padanja ali povečanja stroškov po mesecih v letu. S tem olajšamo vpogled za nazaj, saj uporabnike pogosto zanimajo podatki za nazaj. V preteklosti so samo izgubljali čas z iskanjem podatkov po tem, ko so že zavrgli plačane položnice.

Prikaz skupnih
stroškov za objekt

Smo prvi upravnik, ki prikazuje vse skupne stroške za celotno stavbo. To pomeni, da na enem mestu prejmete informacijo, koliko stroškov nastaja na mesečnem nivoju za stanovanjsko ali poslovno enoto in koliko za celotno stavbo. Za vsako stavbo izdelamo tudi grafični prikaz zunanjega videza..

Rezervni
sklad

Položnice za vplačila v rezervni sklad ločujemo že ves čas svojega poslovanja. Na novih položnicah za rezervni sklad prikazujemo, koliko denarja je v skupnem skladu stavbe na dan mesečnega obračuna, koliko vplačil etažnih lastnikov je prispelo na račun v določenem obdobju in kolikšna je vrednost dolžnikov. V kolikor stavba odplačuje kredit za investicijo, prikazujemo odplačane obroke in vrednost odprtih obveznosti do poplačila kredita.

Specifikacije

Stroški na mesečni položnici so razdeljeni v glavne skupine stroškov, kot določa Stanovanjski zakon (SZ-1). Možno je natančno razbrati za kateri strošek gre.
Ob vsaki postavki je podan opis opravljene storitve, naziv dobavitelja ali izvajalca, številka originalnega računa, ki ga lahko uporabniki najdejo v elektronski aplikaciji iUpravnik, obdobje izvedbe in delitev zneska glede na število oseb ali površino.

e-položnica

Razmišljate in delujete zeleno?

Izberite plačevanje s pomočjo e-računa in vsak mesec vam dostavimo položnico v vaš elektronski predal. Če želite prejemati e-račun v spletno banko pošljite zahtevek na info@uprastan.com, pripišite številko transakcijskega računa in davčno številko. V najkrajšem možnem času boste prejeli navodila za aktivacijo.