Želimo
biti v stiku

Prisegamo na osebni stik z uporabniki, poslovnimi partnerji in zaposlenimi. Želimo si čim več osebnih srečanj, sporočil in telefonskih klicev. Pri nas ste dobrodošli. Zadovoljni sogovorniki predstavljate glavno merilo kakovosti poslovanja naše družbe, zato je pogosta komunikacija z vami vedno priložnost za rast, razvoj in izboljšave.

Poslanstvo

V dejavnosti upravljanja stavb poslujemo s filozofijo, ki vedno išče varčne in varne možnosti za etažne lastnike. Interes etažnih lastnikov v skupnih stavbah nas je spodbudil k razvoju in uporabi novosti, s katerimi začenjamo novo dimenzijo upravljanja stavb v Sloveniji.

Vizija

Družbo Upra-Stan ustvarjamo vizionarji, ki postavljamo novi mejnik na področju upravljanja stavb v Sloveniji. Največji poudarek dajemo razvoju in konkurenčnim prednostim, kot so hitra odzivnost, strokovnost in družbena odgovornost.

Kot napreden skrbnik okolja si prizadevamo postati najkakovostnejši ponudnik storitve upravljanja večstanovanjskih, stanovanjsko poslovnih in poslovnih stavb. S storitvijo upravljanja, ki jo določa Stanovanjski zakon (SZ-1) smo usmerjeni k zagotavljanju brezskrbnega bivanja in brezhibnega poslovnega delovanja v skupnih stavbah, z načelom ekološke in stroškovne varčnosti.

Vrednote