Komu pripada denar v rezervnem skladu?

23. August, 2018
Objavljeno v Upravljanje stavb
23. August, 2018 Upra-Stan

Se tudi vi sprašujete, zakaj etažni lastniki vsak mesec vplačujemo v rezervni sklad?

Ali gre za denar, ki nam pripada tudi ob izselitvi?

Vse se začne s Pravilnikom o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka

Na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list Republike Slovenije, št. 87/02) v Sloveniji obstaja pravilnik, ki določa merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižjo vrednost prispevka.

Merila za določitev prispevka so:

 • Površina posameznega dela (bruto površina)
 • Starost nepremičnine (leto izgradnje)
 • Rekonstrukcija stavbe (izvedba glavnih investicijskih vzdrževalnih del, kot so menjava ali obnova strešne kritine, fasade, dvigal, toplotne izolacije, instalacij …)

Starost nepremičnine se ugotavlja glede na leto izgradnje. Glede na to se uvrsti v enega od naslednjih starostnih razredov in na podlagi tega se za nepremičnino lahko izračuna znesek vplačila:

 1. do 10 let / plačilo 0,00 EUR
 2. nad 10 let do 30 let / plačilo 0,20 EUR
 3. nad 30 let do 60 let / plačilo 0,25 EUR
 4. nad 60 let / plačilo 0,30 EUR

Izračunani prispevek se plačuje mesečno na transakcijski račun rezervnega sklada (fiduciarni račun, ki se vodi neodvisno od poslovnih dogodkov upravnika).

 

Vodenje rezervnega sklada in aktivnosti upravnika

Aktivnosti upravnika pri vodenju rezervnega sklada so naslednje:

 • knjiženje analitične evidence vplačil in porabe rezervnega sklada po posameznih etažnih lastnikih
 • izvajanje plačilnega prometa rezervnega sklada (v primeru plačil dobaviteljem)
 • spremljanje dolžnikov in njihova izterjava
 • knjiženje analitičnih evidenc kreditov rezervnega sklada po posameznih etažnih lastnikih, spremljanje vplačila anuitet ter usklajevanje saldov z banko
 • druge kontrole in priprava dopisov glede na želje etažnih lastnikov ( na primer potrdila o porabi rezervnega sklada za namene uveljavljanja dodatne olajšave pri oddajanju premoženja v najem)
 • spremljanje depozitov sredstev rezervnega sklada, pripis obresti idr.
 • priprava in izdaja položnice, v primeru, da so naslovniki za prejem rezervnega sklada drugačni od prejemnikov obratovalnih stroškov, v danem primeru je potrebno tudi posebno (ločeno) pošiljanje.

 

Čigav je denar v rezervnem skladu?

Rezervni sklad je skladno z drugim odstavkom 119. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) skupno, nerazdelno premoženje etažnih lastnikov stavbe.

Etažni lastnik nima pravice zahtevati vračila vplačil v rezervni sklad niti zahtevati delitve le tega. Zato je ustrezno, da upravnik na mesečni položnici  prikazuje skupni znesek rezervnega sklada za celotno stavbo in ne za posamezno enoto. Takšen prikaz je zakonsko pravilen. Primerno je, da je iz položnice razvidno, za kakšno vrednost je etažni lastnik (za njegovo enoto) obremenjen. V primeru, ko lastnik proda svoj posamezni del stavbe (npr. stanovanje) novemu lastniku, vplačana sredstva ostanejo last stavbe. Denar se nikakor ne izplača bivšemu lastniku (prodajalcu stanovanja ali poslovnega prostora). Novi lastnik nadaljuje z mesečnimi vplačili.

 

Ravnanje s sredstvi rezervnega sklada

V primeru financiranja večjih vzdrževalnih del iz rezervnega sklada se rezervni sklad črpa za vsako posamezno enoto po bruto površini te posamezne enote. Rezervni sklad se lahko črpa le za stroške, ki se skladno s Pravilnikom o upravljanju večstanovanjskih stavb zaračunavajo po bruto površini in kadar so izpolnjeni drugi zakonski pogoji za črpanje rezervnega sklada. Zakon jasno taksativno našteva za katere namene se lahko črpa rezervni sklad.

Rezervni sklad se vedno zbira in črpa po bruto površini. Tako so vsi etažni lastniki obremenjeni skladno z bruto površino svoje etažne lastnine.

 

Upra-Stan svojim uporabnikom ponudi možnost individualnega fiduciarnega transakcijskega računa, ki med drugim omogoča elektronsko potrjevanje črpanja sredstev za načrtovano vzdrževalno delo. Istočasno lahko etažni lastniki pooblastijo nadzorni odbor ali določenega etažnega lastnika, za potrjevanje takih plačil. Brez potrditve slednjega, upravnik nikakor ne more črpati sredstev.

 

 

Prav danes je ugoden čas, da razširimo znanje. Zase. Za nas. Za boljšo skupnost.

Če želite izvedeti več o odgovornem upravljanju stavb ali o zamenjavi upravnika, si oglejte www.eupravnik.si .

S spoštovanjem pišemo za vas,

vaši Uprastanovci