Sedež podjetja

UPRA-STAN d.o.o.
Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor

T: +386 (0)2 620 33 70
www.uprastan.com
info@uprastan.com

DIREKTOR-04

Vodenje

Jure Lisica, univ. dipl. ekon., direktor

Upra-stan Maribor

UPRA-STAN d.o.o.
Žolgarjeva ulica 17, 2000 Maribor

T: +386 (0)2 620 33 70
www.uprastan.com
info@uprastan.com

Intervencija 24/7: 040 55 55 66


Administrator – asistent strokovnih služb:

Maja Špendija
T: +386 (0)2 620 33 70
maja.spendija@uprastan.com


Skrbnica stavbe:

Gordana Majhen
M: +386 (0)30 466 188
gordana.majhen@uprastan.com


Skrbnik stavbe: 

Igor Milanović 
T: +386 (0)3 292 60 88 
M: +386 (0) 30 324 231 
igor.milanovic@uprastan.com 


Skrbnik stavbe:

Gregor Lukačič
M: +386 (0)30 466 199
gregor.lukacic@uprastan.com

 

Skrbnik stavbe:

Žan Portenšlager
M: +386 (0)40 171 780
zan.portenslager@uprastan.com


Intervencija 24/7:

Blaž Fleisinger
T: +386 (0)2 620 33 77
M: +386 (0)41 609 302
blaz.fleisinger@uprastan.com


Obračun stroškov:

Marina Namestnik, univ. dipl. prav.
T: +386 (0)2 620 33 76
M: +386 (0) 40 808 211
marina.namestnik@uprastan.com


Pravna služba:

Saša Baltić, univ. dipl. prav.
T: +386 (0)2 620 33 74
sasa.baltic@uprastan.com

Diana Viher, mag. prav. (UN)
T: +386 (0)2 620 33 74
diana.viher@uprastan.com


Računovodstvo:

Urška Jančič, univ. dipl. ekon.
T: +386 (0)2 620 33 78
urska.jancic@uprastan.com

Manda Markotić, univ. dipl. ekon.
T: +386 (0)2 620 33 76
manda.markotic@uprastan.com

Upra-stan Ruše

UPRA-STAN d.o.o. | Enota RUŠE
Ulica Ruške čete 3, 2342 Ruše

T: +386 (0)2 66 88 300
www.uprastan.com
info@uprastan.com

Intervencija 24/7: 040 55 55 66


Skrbnica stavbe:

Nina Krajnc, dipl. ekon. (UN)
T: +386 (0)2 66 88 300
M: +386 (0)40 807 788
nina.krajnc@uprastan.com


Intervencija 24/7:

Blaž Fleisinger
T: +386 (0)2 620 33 77
M: +386 (0)41 609 302
blaz.fleisinger@uprastan.com

Upra-stan Celje

UPRA-STAN d.o.o. | Enota CELJE
Opekarniška 15a, Arena Petrol, 3000 Celje

T: 03 292 60 88
E: info@uprastan.com
W: www.uprastan.com

Intervencija 24/7: 040 83 83 69


Skrbnica stavbe: 

Dušica Topić, dipl. inž. tehn. prom. 
T: +386 (0) 3 292 60 88 
dusica.topic@uprastan.com 


Skrbnik stavbe: 

Boštjan Zvezič 
T: +386 (0)3 292 60 88 
M: +386 (0)30 478 030 
bostjan.zvezic@uprastan.com 


Skrbnik stavbe: 

Igor Novak 
T: +386 (0)3 292 60 88 
M: +386 (0)30 715 462 
igor.novak@uprastan.com


Upra-stan Ljubljana

UPRA-STAN d.o.o. | Enota LJUBLJANA
Stegne 21C, 1000 Ljubljana

M: +386 (0) 40 802 202
www.uprastan.com
info@uprastan.com